De samenwerking is gericht op het verbeteren van de interdisciplinaire behandeling voor de patiëntengroep met niet-aangeboren hersenletsel (denk hierbij o.a. aan patiënten met ALS, CVA, traumatisch hersenletsel, MS en Parkinson).

Doel

Het doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarbij is de samenwerking gericht op een effectieve manier van zorg leveren aan een groeiende groep patiënten binnen onze samenleving. De huidige trend binnen de zorg is dat er een verschuiving plaatsvindt van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg.
Wij proberen een betere aansluiting op de tweedelijns zorg (ziekenhuizen, revalidatiecentra) te verzorgen.

Eerstelijns NAH-netwerk Vianen

Van onze praktijk Fysio Fitplan Vianen doen Joke Soliman en Daphne van Middelkoop (Fysio- en Geriatrie-therapeut) mee. De andere partners zijn Mary Daalhuizen (gespecialiseerd verpleegkundige neurologie Sante Partners), Linda Vink (ergotherapeut, Zorgspectrum), Lies Bonsang (NAH-vraagwijzer), Corina Willigenburg – ’t Lam (verzorgende Rivas wijkverpleging) en Anne Scheurer (logopediste logopediepraktijk Vianen).

Verwijzing

Verwijzingen kunnen gestuurd worden naar gespecialiseerd verpleegkundige neurologie Mary Daalhuizen. Zij doet een intakegesprek waarbij alle domeinen op zowel fysiek, cognitief, emotioneel, communicatief en sociaal functioneren in kaart worden gebracht. Dan zullen er samen met cliënt doelen opgesteld worden. Er wordt gekeken welke disciplines daarbij noodzakelijk zijn en vervolgens start iedere discipline de behandeling, ieder op zijn/haar vakgebied. Er zal voortdurend afstemming plaats vinden tussen de betrokken zorgverleners.
Verwijzingen kunnen ook rechtstreeks gestuurd worden naar een van de andere behandelaren

Sport

Het NAH-team Vianen is ook aangesloten bij een initiatief uit de regio waarbij in samenwerking met buurtsportcoaches en fysiotherapie praktijken uit Nieuwegein en IJsselstein gekeken wordt naar een specifiek sportaanbod voor mensen met NAH.