Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie

Nederlandse vereniging van rugpatiënten

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

Parkinson Vereniging

Reumafonds