Zorg voor mensen met Parkinson(ismen)

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Hierbij zijn neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen aangesloten.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurt onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet zorgt voor een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en verbetert de kwaliteit van de gegeven therapie.

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!

Als lid van ParkinsonNet bezoeken onze therapeuten twee keer per jaar een monodisciplinaire bijeenkomst waar inhoudelijke onderwerpen wat betreft de fysiotherapie worden besproken. Ook is er twee keer per jaar een multidisciplinaire bijeenkomst waarbij samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines wordt bevorderd.

Onze collega’s Joke Soliman , Nicolette Schram- van Helten en Daphne Middelkoop zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

ParkinsonNet