Knie fysiotherapie Fysio Fitplan Vianen
Balans en valpreventie

U kunt bij ons terecht met een verwijzing van de huisarts of specialist, maar we zijn ook direct toegankelijk. U kunt dus ook zonder verwijsbrief bij ons terecht voor advies en/of behandeling.
Na aanmelding wordt er met u een afspraak gemaakt, als u wilt ook ’s avonds.

Er volgt een intake met een oriënterend gesprek, waar samen met u wordt gekeken naar uw klacht, welke beperkingen die tot gevolg heeft en wat het effect is op uw dagelijks functioneren. Daarna volgt een fysiotherapeutisch onderzoek. Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarin behandeldoelen worden benoemd, gericht op herstel en leren omgaan met de klacht. Tijdens de behandeling worden deze doelen steeds besproken en zo nodig bijgesteld. Als het doel bereikt is, stopt de behandeling. Ook is het mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een andere collega met speciale ervaringsgebieden, of dat u wordt terugverwezen naar de behandelend arts.

Alles wordt door ons op verantwoorde wijze bijgehouden in een EPD (elektronisch patiëntendossier) waarbij uw privacy wordt gewaarborgd. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Zwangerschapsgym
waterbal en balans