De geriatriefysiotherapeut is specialist op het gebied van fysiotherapie bij ouderen. Dit specialisme richt zich op de gezondheid, maar ook op zelfredzaamheid participatie en kwaliteit van leven. Ouderenfysiotherapie is niet alleen gericht op kwetsbare ouderen, maar ook op ouderen die in een risicogroep zitten om kwetsbaar te worden. Met het oog op de veranderende samenleving, waarin mensen steeds langer thuis te blijven wonen, gaat deze specialisatie een steeds grotere rol spelen. De behandeling van de – steeds complexere – gezondheidsproblemen die hierbij komen kijken vragen om een gespecialiseerde blik.

De geriatriefysiotherapeut richt zich op het verbeteren van het bewegend functioneren om zo de kwaliteit van leven te verbeteren en te waarborgen.

Behandeling

Tijdens de eerste ontmoeting met de fysiotherapeut zal eerst door middel van een intakegesprek in kaart worden gebracht welke zaken allemaal een rol spelen bij uw gezondheidsklacht. Hierbij kunt u denken aan lichamelijk kwaaltjes, maar denk ook aan medicatie, de thuissituatie en eventuele mantelzorg. Tijdens dit intakegesprek zal ook onderzoek naar het bewegen plaatsvinden.

Afhankelijk van uw klacht en het gewenste resultaat, ook wel de hulpvraag genoemd, wordt er samen een behandelplan opgesteld. In veel gevallen zal er door middel van oefentherapie aan het gezondheidsprobleem worden gewerkt. Met deze therapie kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld de conditie, kracht en balans. Ook zult u oefeningen krijgen om in de thuissituatie mee aan de slag te gaan.

Opleiding Geriatriefysiotherapie

De master opleiding geriatriefysiotherapie is een verdieping en verbreding in het domein van de fysiotherapie. Er wordt ingegaan op het verminderd aanpassingsvermogen van oudere patiënten in lichamelijk, psychologisch en sociaal-maatschappelijk opzicht. Ook is er aandacht voor het verbeteren van onderzoek vaardigheden, waardoor het praktisch handelen worden onderbouwd en nieuwe innovaties worden toegepast.

Onze collega’s Nicolette Schram- van Helten en Daphne van Middelkoop zijn onze geriatriefysiotherapeuten.

Balansoefening
Balans en op een been staan