Fysio Fitplan Vianen is een samenwerking aangegaan met fysiotherapiepraktijk Duin-Lobato
(http://fysioduin-lobato.nl/). Als kinderfysiotherapeut zet Vivian Duin-Lobato haar expertise in op het gebied van kinderfysiotherapie bij Fysio Fitplan Vianen.

Voor wie Kinderfysiotherapie?

  • Kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar kunnen worden gezien door de kinderfysiotherapeut
  • Bewegings- en houdingsaandoeningen waarbij er sprake is van ontwikkeling gerelateerde problematiek
  • Kinderen waarbij er een tekort is aan motorische ervaring
  • Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen (SI)

Soms hebben kinderen meer ondersteuning nodig bij het leren van een bepaalde vaardigheid. Of moeten ze juist leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. Deze kinderen vallen binnen de doelgroep van de kinderfysiotherapeut. Plezier houden in het bewegen staat hierbij voorop. Hoe sneller het kind hierin kan worden begeleid door de kinderfysiotherapeut, hoe optimaler het kind zich kan ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut richt zich op het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen.

Kinderfysiotherapie_Fysio_Fitplan_Vianen
Hoef-en-Haag-sport

Sensorische informatieverwerking (SI)

Sensorische informatieverwerking is ook bekend onder prikkelverwerking. Dit gaat over de verwerking van informatie dat via onze zintuigen (reuk, gehoor, smaak, tast, zicht) binnenkomt. Oftewel hoe we de wereld ervaren via de informatie van onze zintuigen. Soms kan een prikkel hard of juist te zacht binnenkomen. Door het invullen van een vragenlijst krijgt de kinderfysiotherapeut een idee hoe het kind het leven ervaart via de zintuigen. Als de prikkel te hard of te zacht binnenkomt kan dit leiden tot ongewenst of onbegrepen gedrag zoals angst, boosheid of frustratie.

Vivian Duin-Lobato is gespecialiseerd in sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en ondersteunt zowel ouders als kinderen die problemen ondervinden met SI. Ook is Vivian aangesloten bij de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI).