NAH-netwerk Vianen.

Wat is het NAH-netwerk Vianen?

Het NAH-Netwerk Vianen is een netwerkt waarin meerdere hulpverleners samenwerken op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het netwerk is actief in Vianen, Hoef en Haag, Zijdeveld, Everdingen, Hagestein en Lexmond.

NAH is een verzamelnaam voor hersenaandoeningen zoals: herseninfarct, hersenbloeding, hersentrauma, hersentumor, hersenvliesontsteking, cerebrale infectie, whiplash, Covid-19, zuurstof te kort bij hartstilstand, operatie of bijna verdrinking.

De leden (disciplines) van het NAH-Netwerk Vianen werken met elkaar samen om de gevolgen van het opgelopen hersenletsel te behandelen. Dit geldt voor letsel op meerdere gebieden: lichamelijk, cognitief, communicatief, emotioneel, sociaal functioneren, welzijn en zingeving.

De leden van het NAH-Netwerk Vianen hebben met elkaar daarover afspraken gemaakt.

Leden/disciplines van het NAH-netwerk Vianen zijn:

  • Stichting NAH-Vraagwijzer (ambulante begeleiding)
  • Neurologie verpleegkundige Santé Partners (intake – doorverwijzing – behandelplan);
  • Logopediepraktijk Vianen (logopedie)
  • Fysio Fitplan Vianen (fysiotherapie en geriatriefysiotherapie)
  • Rivas (wijkverpleging)
  • Zorgspectrum (ergotherapie)

Wat kunt u verwachten ?

 Als u wordt verwezen door de huisarts of specialist voert de neurologie verpleegkundige met u eerst een uitgebreid intakegesprek. Daarbij zal samen met u bekeken worden wat uw  hulpvraag is en op welk gebied. Vervolgens zullen met u doelen worden opgesteld en wordt er een behandelplan gemaakt. De verpleegkundige kijkt vervolgens met u welke behandelaren daarvoor nodig zijn. De betreffende hulpverleners worden ingeschakeld en er wordt met u een afspraak gemaakt voor verdere behandeling en begeleiding bij die betreffende instantie of therapeut.

De betrokken zorgverleners hebben voortdurend met elkaar overleg over de behandeling. Dit gaat via een beveiligde app en ze bespreken dit alles weer met u.

U kunt altijd contact opnemen via het algemene mailadres van het netwerk: NAHnetwerkvianen@gmail.com.

Ook kunt u altijd direct contact opnemen met één van de hulpverleners.

Bij Fysio Fitplan Vianen kunt vragen naar Daphne van Middelkoop, Nicolette Schram- van Helten of Joke Soliman. Bel ons: 0347-320503

Vraaggesprek fysiotherapie
Pion en balansoefening