Huisregels Fysio Fitplan fitness

 1. Draag makkelijk zittende sportkleding.
 2. Maak gebruik van sportschoenen, die u alleen binnen draagt.
 3. We vragen een handdoek mee te nemen.
 4. We vragen u een eigen bidon/ drinkfles mee te nemen.
 5. Het is aan te bevelen 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
 6. Bij de start van de fitness krijgt ieder een eigen trainingskaart. Op deze kaart staan uw persoonlijke gegevens. De fysiotherapeut houdt de kaart tijdens de fitness voor u bij.
 7. Iedere deelnemer heeft een vaste trainingstijden doet mee op eigen verantwoordelijkheid.
 8. Bij verhindering, vragen wij u dit te melden op telefoonnummer: 0347-320503. Doet u dit 24 uur van tevoren, dan bieden wij u de mogelijkheid de training in te halen. Wij kunnen niet een ‘inhaal–plaats’ garanderen. Bij langdurige ziekte wordt in onderling overleg een oplossing gezocht.
 9. Betaling gebeurt vooraf aan een abonnementsperiode. Bij een abonnement van een half jaar of een kwartaal geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij een abonnement van een maand een opzegtermijn van 2 weken.
  Wij hopen samen met u veel sportplezier te beleven.
  Voor vragen, suggesties, opmerkingen staan wij altijd open.

Fysio Fitplan Fysiotherapie

 1. Breng uw eigen (bad)handdoek mee naar iedere behandeling.
 2. Indien door de therapeut aangegeven; breng schone (sport)schoenen mee en draag makkelijk zittende kleding.
 3. Wij vragen u een eigen bidon/drinkfles mee te nemen.
 4. We raden aan uw afsprakenkaartje mee te brengen naar iedere afspraak.
 5. Bij verhindering vragen wij u dit te melden op telefoonnummer: 0347-320503 of via info@fysiofitplan.nl. Doe dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij afzeggen van een afspraak binnen 24 uur zonder geldige reden, zijn wij genoodzaakt een sessie in rekening te brengen.
 6. Wanneer u uw fysiotherapiebehandeling via nota betaald, vragen wij u het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de nota over te maken op het rekeningnummer zoals vermeld.

Daphne, Jetske, Joke, Jensen, Vivian, Nicolette en Thomas