Parkinson wordt gekenmerkt door een combinatie van motorische verschijnselen (beven, stijfheid, traagheid, loopproblemen) en problemen op het psychosociale domein (cognitie, gedrag, stemming, coping en relatieproblemen). De symptomen verschillen sterk van patiënt tot patiënt en van moment tot moment. Parkinson is een progressieve ziekte waardoor in de loop van de tijd de symptomen in ernst en aantal toenemen.

Wat is ParkinsonNet?

ParkinsonNet is een regionaal netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners zoals neurologen, psychologen, maatschappelijk werkers, revalidatie artsen, fysiotherapeuten/oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, seksuologen, specialisten ouderengeneeskunde en Parkinson verpleegkundigen.
Alle zorgverleners werken nauw samen om parkinsonpatiënten zo goed mogelijk te behandelen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij hun eigen woonomgeving. ParkinsonNet helpt zorgverleners om de Parkinson specifieke kennis en competenties op peil te houden of te verbeteren door scholingen en gezamenlijke bijeenkomsten, waar ervaringen worden uitgewisseld.

Bij Fysio Fitplan Vianen is Joke Soliman aangesloten als fysiotherapeut bij Parkinsonnet.
Zie op onze website voor meer informatie onder het kopje specialismen/ParkinsonNet of op de website van ParkinsonNet.
Patiënten kunnen individueel oefenen maar er zijn ook groepjes waar mensen samen oefenen met ‘lotgenoten’.