Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie.

Behandeling:

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag, zo nodig met een alternatief trainingsschema, als u maar kunt blijven sporten en uw conditie kunt behouden.
Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is.

U ziet dat terug in het behandelplan en het revalidatieschema dat met u wordt gemaakt. Deze zijn enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. De therapeut kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals:

  • Oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur.
  • Braces of taping.
  • Mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur.

Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema.

Opleiding sportfysiotherapie

Onze sportfysiotherapeute, Jetske van Elst, heeft een aanvullende opleiding van 3 jaar Allround Sportfysiotherapie gedaan. Deze opleiding is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (lidvereniging van het KNGF) in samenwerking met NOC*NSF en de Hogeschool Utrecht.

In december 2017 heeft Jetske van Elst een aanvullende Masteropleiding afgerond en is sindsdien Master of Science (Msc) in de Sportfysiotherapie. Door het volgen van deze Master kan zij sporters en patiënten adviseren in bewegingsactiviteiten gericht op gezondheid bevorderend gedrag. Hiernaast liggen accenten op het onderbouwd praktisch handelen van de sportfysiotherapeut, kennisoverdracht naar patiënten, collega’s en andere beroepsgroepen, zorginnovatie en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.