Peri Arterieel Vaatlijden en Claudicatio Netwerk

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Bij Fysio Fitplan Vianen is Samir Soliman aangesloten bij dit netwerk.

  Logo ClaudicatioNet