Peri Arterieel Vaatlijden en Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. Chronisch ZorgNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Bij Fysio Fitplan Vianen is Samir Soliman aangesloten bij dit netwerk.

  Logo Chronisch ZorgNet