Manuele Therapie

Een Master Manuele Therapie (OMT) is specialist in een belangrijk domein van de fysiotherapie. 70% van de mensen maakt wel eens een periode van rug- en of nekklachten door gedurende hun leven. Een deel daarvan zoekt zorg ter behandeling of ter preventie van deze klachten. De behandeling van deze klachten vraagt  een specialistische kijk op het functioneren van de wervelkolom, de klachten die daaruit ontstaan en de mogelijkheid om daar specifiek op in te gaan.

Manuele therapie richt zich ook op het verbeteren van de bewegingen van gewrichten in het hele lichaam. Door gewrichten beter te laten bewegen wordt de oorzaak van pijnklachten behandeld.

Behandeling

Wanneer u voor de eerste keer bij een manueeltherapeut komt, zal deze u uitgebreid onderzoeken. Dit onderzoek richt zich op het opsporen van storingen in de functie van uw gewrichten. Wanneer de manueeltherapeut u daarna behandelt, probeert hij of zij deze storingen op te heffen door uw gewrichten op een specifieke manier te gaan bewegen. Er bestaan verschillende takken binnen de manuele therapie, die zich allemaal kenmerken door een eigen manier van behandelen.

Kyoma Wang, binnen onze praktijk werkzaam als manueeltherapeut, is opgeleid volgens de methode van de Hogeschool Utrecht. Volgens deze methode behandelen manueeltherapeuten hun patiënten op een gelokaliseerde manier, d.m.v. ‘low amplitude-high velocity' technieken. De manipulaties worden uitgevoerd met een hoge snelheid en een kleine amplitude, om pijnlijke en beperkte bewegingen in een gewricht op te heffen. Deze behandeling doet doorgaans geen pijn.

Opleiding Manueeltherapeut

Tijdens de opleiding master Manuele Therapie wordt aandacht besteed aan een verdieping en uitbreiding van diagnostische- en behandelvaardigheden. Er wordt ingegaan op specifieke manueeltherapeutische vaardigheden zoals specifieke mobilisatie- en manipulatie technieken.

Dit specialisme is gericht op het diagnosticeren en behandelen van patiënten met klachten aan de wervelkolom of wervelkolom gerelateerde klachten en om patiënten met musculoskeletale houding- en bewegingsapparaat) klachten adequaat te diagnosticeren binnen een bio-psychosociale context en om van daaruit de meest optimale behandelstrategie te (laten) geven.

Naast de complexe patiëntenzorg liggen accenten op het onderbouwd praktisch handelen van de manueeltherapeut, kennisoverdracht naar patiënten, collega’s en andere beroepsgroepen, zorginnovatie en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Deze gespecialiseerde vervolgopleiding is een hbo-master fysiotherapie aansluitend op de studie Fysiotherapie. Kyoma Wang is in juli 2016 afgestudeerd als Master of Science (Msc).