Tarievenlijst fysiotherapie

De onderstaande tarieven zijn geldig voor niet (aanvullend) verzekerden per 1 januari 2017. Fysio Fitplan Vianen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Informeer bij uw verzekeraar over uw polisvoorwaarden en vergoeding betreffende fysiotherapie. Ook kunt u veel informatie vinden op www.fysiotherapie.nl.

Zitting fysiotherapie 34,00
Zitting Manuele Therapie 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 60,00
Toeslag voor uitbehandeling 16,00
Inrichtingstoeslag 9,00
Niet nagekomen afspraak 34,00
Screening Directe Toegankelijkheid FysioTherapie 15,00
Lange zitting 60,00
Lange zitting in instelling 68,00
Intake en onderzoek na screening 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing 45,00
Telefonische zitting 20,00
Eenvoudig, kort rapport 35,00
Meer gecompliceerd, tijdrovend rapport 68,00


De hierboven vermelde tarieven gelden voor mensen:

  • die niet verzekerd zijn;
  • die geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten;
  • waarvan de aanvullende polis voor fysiotherapie niet voldoende is.

Zie ook onze betalingsvoorwaarden.