Zorg voor mensen met Parkinson(ismen)

Van onze praktijk is Joke Soliman aangesloten bij ParkinsonNet. Ook Daphne Middelkoop is sinds juni 2019 gespecialiseerd in Parkinson en aangesloten bij het ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiĆ«nten. Meer dan 2700 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.
Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurt onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

ParkinsonpatiĆ«nten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!

Als lid van ParkinsonNet bezoekt Joke Soliman 2x per jaar een monodisciplinaire bijeenkomst waar inhoudelijke onderwerpen wat betreft de fysiotherapie worden besproken. Ook is er 2x per jaar een multidisciplinaire bijeenkomst waarbij samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines wordt bevorderd.

1x per 2 Jaar wordt getoetst of een lid van ParkinsonNet voldoet aan de gestelde eisen.

 Logo ParkinsonNet