De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening. Wellicht denk u bij het horen ervan meteen aan de trillende handen en kleine bewegingen die mensen maken, maar er zit veel meer achter! In Nederland zijn maar liefst 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. En iedereen ervaart deze ziekte weer op een andere manier.

Zo kunnen mensen inderdaad last hebben van trillende handen, of zoals wij dat noemen een tremor.
Verder staan ook balansproblemen, loopproblemen, traagheid en stijfheid veelal op de voorgrond van de klachten. Ook kan er sprake zijn van darm- of plasklachten. De ziekte heeft niet alleen fysieke symptomen, maar heeft ook invloed op het denkvermogen, de slaap en de stemming.
Al deze symptomen kunnen veel invloed hebben op je leven.

De behandeling van de ziekte van Parkinson is complex, doordat het zich in zoveel vormen voordoet. Daarom zal een behandeling dan ook vaak een samenwerking zijn tussen verschillende zorgverleners.
Denk hierbij aan: fysiotherapeut, neuroloog, parkinson-verpleegkundige, specialist ouderen geneeskunde, ergotherapeut, logopedist, diƫtist, psycholoog en seksuoloog.

Binnen onze praktijk zijn Joke Soliman en Daphne van Middelkoop aangesloten bij ParkinsonNet. Dit houdt in dat zij gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme.

Meer informatie over Parkinson kunt u ook vinden op de website van ParkinsonNet, de Parkinson-vereniging, ParkinsonTV en tegenwoordig zelfs op de Parkinson podcast.